Szkolny Klub Europejski "Eurodziałacz"
działający przy Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich.

Mamy odwagę nazwać się otwartymi, odważnymi i mobilnymi, poszukujemy swojej ścieżki życiowej i sposobu na skuteczną edukację.


                                                Zastanawiamy się nad znaczeniem słowa "solidarność"
Plakat naszego projektu.  Pojęcie solidarność, większości Polakom kojarzy się ze  związkiem zawodowy, a my zastanawiamy się co tak naprawdę oznacza słowo "solidarność".... wielkie słowo, ale pisane małą literą.

Materiały "Włącz opcję :solidarność:

Nasze przemyślenia o wolontariacie
Produkt "uboczny" naszego projektu
Wystawa pamiątek z okresu stanu wojennego
Ankieta, którą zrobiliśmy przed zajęciami


W ramach projektu Kinga Jóźwiak i Gabriela Orzechowska przeprowadziły w
naszym gimnazjum ankietę. Dotyczyła ona pojęcia solidarność rozumianego w
znaczeniu dosłownym.

Ankieta była przeprowadzona 27 marca. Wzięło w niej udział 78 uczniów. Oto jej wyniki:
Aż 90% ankietowanych uważa że solidarność jest
potrzebna we współczesnym życiu. Uważamy, że jest to zadowalający wynik.

Uczniowie mogli wskazać czym jest dla nich solidarność. Dla większości to uczciwość, demokracja,polityka, integracja, związek zawodowy. Dla mniejszości to empatia, koleżeńskość i rywalizacja. - To trzeba zmienić

Na pytanie gdzie najbardziej jest potrzebna
solidarność najwięcej uczniów, bo aż 62 osoby odpowiedziały ze w państwie.
Nieco mniej – 56 osób że na świecie. Tyle samo że w szkole. Około 30% sądzi że w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie.
Wszystkim ankietowanym dziękujemy za udzielone
odpowiedzi.
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź