Szkolny Klub Europejski "Eurodziałacz"
działający przy Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich.

Mamy odwagę nazwać się otwartymi, odważnymi i mobilnymi, poszukujemy swojej ścieżki życiowej i sposobu na skuteczną edukację.


                                                Zastanawiamy się nad znaczeniem słowa "solidarność"
Plakat naszego projektu.  Pojęcie solidarność, większości Polakom kojarzy się ze  związkiem zawodowy, a my zastanawiamy się co tak naprawdę oznacza słowo "solidarność".... wielkie słowo, ale pisane małą literą.

Nasze badania statystyczne, czyli ankieta. Przebadaliśmy wszystkich uczniów szkoły

Kliknij, aby edytować treść...
1.Które określenie pasuje do Ciebie najbardziej?
o Polak                                              71%
o Europejczyk                                    15%
o Obywatel świata                              14%


2.Chciałbyś/chciałabyś uczyć się lub studiować za granicą?
o Tak                                                  54%
o Nie                                                   46%

3.Jak radzisz sobie z językami obcymi? (oceny półroczne)
Język angielski
o 5-6                                                     20%
o 4-3                                                      63%
o 1-2                                                      17%
Język niemiecki
o 5-6                                                    12%
o 4-3                                                    61%
o 1-2                                                    27%

4.Czy uważasz, że nauka bądź studiowanie poza granicą jest dobrym krokiem ku własnemu rozwojowi?
o Tak                                                     78%
o Nie                                                      22 %                        


5.Chciałbyś/chciałabyś wyjechać np. na półroczną wymianę międzynarodową?
o Tak                                                       60%
o Nie                                                        40%
6. Czy rozumiesz rangę nauki języków obcych?
o Tak                                                         77%
o Nie                                                          23%


7.Czy gimnazjum przygotowuje Cię do ewentualnego studiowania za granicą?
o Tak                                                          39%
o Nie                                                           61%


8. Czy byłeś kiedyś za granicą
o Tak                                                           36%  
o Nie                                                            64%
Jeśli tak to w jakich krajach? …


10.Czy ktoś z Twojej najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie ,rodzeństwo) pracuje bądź uczy się za granicą?
o Uczy się                                                       8%
o Pracuje                                                       43%
o Nikt                                                            49%
o

9.Czy masz znajomych poza granicą kraju?
o Tak                                                              79%
o Nie                                                               21%
Jeżeli tak podaj kraj… 
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź