SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI "EURODZIAŁACZ"
w Świnicach Warckich
z ostatniej chwili !!!
Nasza koleżanka Kinga Jóźwiak zdobyła srebrny medal w konkursie "Moc działania" fundacji Pramerica za projekty realizowane w naszym klubie!!!

"NASI W MINISTERSTWIE"

Churaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Nasz projekt "Europa czy Prowincja" wygrał ministerialny konkurs "Otwarta szkoła" w obszarze - edukacja obywatelska. W gali rozdania nagród, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej  uczestniczył p. dyrektor, p.Arnold Kaliszka - nasz opiekun, przedstawiciel stowarzyszenia "Mamy wielkie serca" i Ola - liderka projektu

Kilka informacji o projekcie

My, uczniowie małego wiejskiego gimnazjum, zrzeszeni w
Szkolnym Klubie Europejskim "Eurodziałacz" postanowiliśmy zająć
się zagadnieniem, które trapi wielu naszych rówieśników i mieszkańców
gminy. Postawiliśmy sobie pytanie czy
nasza miejscowość to „Europa czy prowincja?”. Chcieliśmy pokazać całemu
światu, że mieszkańcy gminy Świnice Warckie-
mogą czuć się Europejczykami. Postanowiliśmy najpierw dowiedzieć się, co o tym
myślą nasi koledzy, rodzice i mieszkańcy naszej miejscowości. O pomoc w
realizacji pomysłu poprosiliśmy największą organizację pozarządową w gminie -
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca, które działa na rzecz edukacji społecznej, oświaty i kultury. Na
największym festynie w gminie „Dniu Ziemniaka”, we wrześniu 2012 roku
poprosiliśmy 150 mieszkańców gminy, w tym najważniejsze osoby z panem Wójtem,
Starostą powiatu, o wypełnienie ankiety, która pokazała, co sądzą o swojej
„europejskości” świniczanie. Inną ankietę wypełnili uczniowie gimnazjum, którzy powiedzieli nam
co myślą o naszej miejscowości, jakie są ich obawy i czy wiążą swoją przyszłość
z naszą gminą. Krótkie, ale precyzyjnie ułożone ankiety pomogły zaplanować
dalsze działania.

Duże zainteresowanie naszymi działaniami, a w szczególności
ciekawymi wynikami ankiet spowodowało chęć pokazania ich na jak najszerszym
forum.

Badając „europejskość” naszej szkoły, w styczniu 2012 roku
zrealizowaliśmy projekt „Tu byłem” -
stworzyliśmy mapę naszych kontaktów z Europą. Wszyscy uczniowie zaznaczyli
miejsca w Europie, w których byli, gdzie mają rodzinę i znajomych. Mapę
pokazaliśmy w naszej szkole i w Gminnej Bibliotece Publicznej. Udowodniliśmy,
że nie zamykamy się we własnych granicach, chętnie wyjeżdżamy, mamy kontakty z
"wielkim światem".

Przeglądając informacje o naszej miejscowości zawarte w
Internecie, stwierdziliśmy, że jest ich niewiele. Na mapach google, dostępnych
z każdego miejsca na świecie, umieściliśmy zdjęcia miejsc, które warto
odwiedzić, z których jesteśmy dumni.

Uznaliśmy, że miarą "europejskości" każdej gminy
jest umiejętność korzystania z funduszy europejskich. Sprawdziliśmy, jak
instytucje, które mają bezpośredni wpływ na naszą edukację, starają się o
poszerzenie swojej oferty, pozyskując fundusze na swoją działalność.
Przeprowadziliśmy wywiady z dyrektorem gimnazjum, prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Świnickiej i dyrektorem biblioteki. Dowiedzieliśmy się o
kilkudziesięciu programach i projektach, które były finansowane z pieniędzy
unijnych, wszystko zapisaliśmy na naszej stronie internetowej. Kiedy uzyskaliśmy informację, że rok 2013
jest Europejskim Rokiem Obywateli, postanowiliśmy pokazać wszystkim
korzyści dla naszej szkoły płynące z bycia obywatelem Europy.
Nakręciliśmy film-reklamę, wykorzystując między innymi formę Lip dub i umieściliśmy go na portalu YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=Tjelss1oT30, W pracach nad filmem uczestniczyli
wszyscy uczniowie gimnazjum.

Podczas trwania całego projektu szukaliśmy każdego śladu
wpływu członkostwa europejskiego na życie na naszym terenie. Po rozmowie z
Wójtem gminy wiedzieliśmy, co zostało zrobione, dofinansowane z pieniędzy
unijnych.

Pokazaliśmy wszystkie te miejsca, tworząc fotograficzną
galerię tablic informacyjnych, na których widać nazwy programów i instytucji
finansujących przedsięwzięcie. Można je obejrzeć na naszej stronie.

Stwierdziliśmy, że wszystkie nasze zrealizowane pomysły
warte są pokazania mieszkańcom gminy. Przedstawiliśmy wszystko Wójtowi i
dostaliśmy zaproszenie na festyn gminny, który odbył się 26 maja 2013 r.
Pokazaliśmy wszystko, co zrobiliśmy w ciągu roku. Uczestnicy otrzymali ulotki -
wyniki ankiet, mogli obejrzeć mapę kontaktów z Europą, film i galerię tablic.
Nasze stoisko wzbudziło wielkie zainteresowanie, wszyscy chcieli wiedzieć,
dlaczego nazywamy siebie Europejczykami.


Wielkim sukcesem było szerokie grono uczestników projektu
którzy przez sam udział w działaniach dowiadywali się o najważniejszych
problemach regionu.

Ważnym osiągnięciem było również zwrócenie uwagi na
zagadnienie, którym dotąd nikt się nie
zajmował, a pokazały go ankiety przeprowadzone wśród uczniów i dorosłych -
spora część mieszkańców chętnie wyjechałaby za granicę lub do dużego miasta,
nie widząc przyszłości na wsi.

Wzrosła wiedza o wpływie zmieniającej się rzeczywistości na
naszą edukację i późniejsze życie.

Uczniowie i mieszkańcy gminy przekonali się o wielu walorach
naszej małej ojczyzny, których nie powstydziłby się żaden kraj.

Uczniowie nauczyli się zbierać oraz prezentować informacje z
różnych źródeł oraz zyskali wiedzę, jak je interpretować.

Zauważyli korzyści płynące ze współpracy z różnymi
instytucjami, potrafią przekonać innych
do współpracy.

Dało się zauważyć bardzo dużą samodzielność uczniów w
podejmowaniu działań.

Sprawna współpraca pomiędzy szkołą, a organizacją
pozarządową i innymi instytucjami stała się tradycją, która będzie pielęgnowana
w późniejszych latach.

Większa wiara w swoje siły, nabyta wiedza o pracy
projektowej, umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i osobami
dorosłymi to kolejne efekty całorocznego wysiłku. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych