Szkolny Klub Europejski "Eurodziałacz"
działający przy Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich.

Mamy odwagę nazwać się otwartymi, odważnymi i mobilnymi, poszukujemy swojej ścieżki życiowej i sposobu na skuteczną edukację.


                                                Zastanawiamy się nad znaczeniem słowa "solidarność"
Plakat naszego projektu.  Pojęcie solidarność, większości Polakom kojarzy się ze  związkiem zawodowy, a my zastanawiamy się co tak naprawdę oznacza słowo "solidarność".... wielkie słowo, ale pisane małą literą.

Projekt zrealizowali członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego.
Zadanie okazało siębardzo ciekawe, a na początku musieliśmy przebrnąć przez największy jak się okazało problem – solidarność to dla większości młodych i starszych osóbzwiązek zawodowy i polityka, co potwierdziła przeprowadzona przez nas ankieta. Nazwaliśmy ten problem „solidarność” ważniejsza pisana z wielkiej czy z małej litery?
 Powstałciekawy plakat, który pomógł w rozważaniach. Miało to jednak zaskakujący finał,
kilka osób pożyczyło nam pamiątki związane z Solidarnością, stanem
wojennym, obozami dla internowanych - kilkadziesiąt książek wydanych w drugim obiegu,znaczki, ulotki, stemple, niektóre z nich to bardzo cenne eksponaty. Z radościąpani dyrektor Biblioteki Gminnej zgodziła się nam udostępnić gablotę wbibliotece na wystawę. Ciekawym pomysłem było
przetłumaczenie słowa solidarność na różne języki świata, był to świetny początek zajęć. Kolejna atrakcja to film z wypowiedziami naszychautorytetów, p. dyrektor Biblioteki, dyrektorami szkół, siostrą
zakonną inauczycielką j. polskiego. Nasi najmłodsi koledzy równieżmogli się wypowiedzieć, chcieliśmy się dowoedzieć, czy ich skojarzenia nie są związane z wiadomościami z telewizji
https://www.youtube.com/watch?v=qkJb6ZmN_4U
Bliski nam temat - wolontariat to druga część zajęć, kilkoro z nas jest rownież
członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu. Opowieść Darii skłania do zadumy, budzi podziw i motywuje do działania. Doszliśmy downiosku że wolontariat i solidarność mają wiele wspólnych mianowników, a najczęściejpowtarzane wartości to wspólnota, lojalność, zaufanie, umiejętność współpracy w zespole. Podsumowanieminformacji o wolontariacie Darii była ciekawa forma pracy LearningApps:
http://LearningApps.org/3414398
Wolontariat to pomoc: każdemu potrzebującemu, z każdym ktochce i może pomóc, bez względu na wiek, stan zdrowia, kolor skóry, bez oglądania się na zyski,straty. Dyskutowaliśmy, notowaliśmy i wszystko nagrywaliśmy:
https://www.youtube.com/watch?v=tf_HuHEasLg 
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź